Nu au fost gasite materiale in aceasta categorie!
-----
Omologarea poligonului de tragere din Băneasa, nelegală

Omologarea poligonului de tragere din Băneasa, nelegală

In zona, locuieste 1000 de persoane

 Omologarea poligonului de tragere din Băneasa, nelegală
Primăria Sectorului 1 a solicitat în instanță Jandarmeriei Române să i se pună la dispoziție documentația care a stat la baza omologării poligonului de tragere din Pădurea Băneasa. În prezent, în pretinsa zonă de siguranță a poligonului sunt câteva sute de unități locative, unde locuiesc aproximativ 1000 de persoane. Menționăm că aceste locuințe au fost construite înainte de omologarea, în anul 2005, a poligonului de tragere din Pădurea Băneasa, cu avizul ministerului de resort.

Păstrarea pretinsei zone de siguranță în limitele actuale pentru poligonul deschis Băneasa conduce la imposibilitatea respectării Ordinului nr. 485/19.05.2008, emis de către Ministerul Administrației și Internelor (MAI), care interzice efectuarea tragerilor în condițiile în care, în zona de siguranță, se află oameni, animale sau vehicule.

Primăria Sectorului 1 a solicitat Inspectoratului General al Jandarmeriei Române comunicarea unor propuneri referitoare la modul de utilizare a terenurilor care intră sub incidența pretinsei zone de siguranță a poligonului și la modul de realizare și utilizare al construcțiilor. Din păcate, aceste demersuri au rămas fără răspuns.

Administrația locală a Sectorului 1 consideră că este de neconceput și împotriva tuturor reglementărilor legale, având în vedere că vorbim de Capitala României, existența unui poligon de tragere descoperit într-o zonă în plină expansiune și aflată în parte în proprietate privată. Ministerul Administrației și Internelor are pretenția, în baza unor acte unilaterale, să greveze de sarcini urbanistice terenurile care, anterior omologării poligonului, erau construibile.

La momentul omologării poligonului, Ministerul Administrației și Internelor nu a ținut cont de faptul că terenurile din zonă se aflau în intravilanul Municipiului București, erau în proprietate privată, fiind aprobate reglementări urbanistice care le permiteau proprietarilor să execute lucrări de construcții.

Primăria Sectorului 1 apreciază ca fiind nelegală omologarea poligonului, întrucât dosarul de omologare nu conține dovezi că au fost respectate prevederile Planului Urbanistic General. Mai mult, Ministerul Administrației și Internelor nu a solicitat un punct de vedere/aviz din partea autorităților publice locale.

Terenurile aflate în pretinsa zonă de protecţie a poligonului Băneasa au fost introduse în intravilanul Capitalei prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2000 de aprobare a Planului Urbanistic General (PUG), valabil și în momentul de faţă. PUG-ul nu conține niciun fel de restricţii de construire pentru zona de protecție a poligonului Băneasa. Mai mult decât atât, la data aprobării PUG al Municipiului București a fost solicitat inclusiv avizul MAI, în care nu se face vreo referire cu privire la existenţa poligonului Băneasa.

În baza unor Planuri Urbanistice Zonale, aprobate încă începând cu anul 1995, a Planului Urbanistic General și/sau a altor documentații de urbanism tip Planuri Urbanistice Zonale (prima ediție a PUZ Zona de Nord aprobat la nivelul anului 2004) sau Planuri Urbanistice de Detaliu au fost emise autorizații de construire, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data depunerii cererilor pentru obținerea autorizațiilor respective.


Comentarii

- Dacă acționezi cu maturitate și considerație pentru alți utilizatori, ar trebui să nu ai nici o problemă.
- Nu fi neplăcut! Demonstrează și împărtășește informațiile, înțelepciunea și umorul pe care știm că le posezi.
- Ia o parte din responsabilitatea pentru calitatea convorbirilor în care ești participant.

Vă mulțumim!
2018
martie (15)
mai (5)
2017
martie (44)
aprilie (49)
mai (25)
iunie (30)
iulie (23)
august (22)
2016
februarie (109)
martie (114)
aprilie (83)
mai (117)
iunie (101)
iulie (102)
august (93)
2015
mai (7)
iunie (25)
iulie (84)
august (118)

 
Facebook
Google Bookmarks
Twitter
MySpace
Technorati
Yahoo! Bookmarks